Podmienky vrátenia a vrátenia peňazí

ČLÁNOK 8: ZÁRUKA – VRÁTENIE – VRÁTENIE – VRÁTENIE PEŇAZÍ – VÝBER

Položky dodávané spoločnosťou https://plane-vintage.com sú nové a zaručené proti akejkoľvek chybe. Sú identické s tradičnými obchodmi a pochádzajú od všetkých uvedených vydavateľov a dodávateľov.

Ak sa stane, že položka je chybná alebo nevyhovuje, kupujúci má 15 pracovných dní od prijatia položiek na to, aby požiadal o výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak lehota pätnástich (15) dní zvyčajne uplynie v sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, predlžuje sa do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

Zákazník musí vrátiť nový alebo nepoužitý tovar v celku a v pôvodnom obale, neporušený, spolu so všetkým možným príslušenstvom, návodom na použitie a dokumentáciou (povinne v originálnom celofánovom obale a s príslušnou faktúrou). V takejto situácii musí kupujúci zaslať dôkaz o chybe (chybách) na adresu nostalgia@plane-vintage.com< /span> (popis a priložené fotografie).

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je spoločnosť Planète Vintage® povinná bezplatne vrátiť sumy zaplatené zákazníkom, s výnimkou nákladov na vrátenie. Vrátenie peňazí je splatné maximálne do 14 pracovných dní od dátumu prijatia vrátených balíkov.

Náklady na vrátenie tovaru zostávajú vašou zodpovednosťou.

V prípade vrátenia peňazí garantujeme, že bude uskutočnené v lehote kratšej alebo rovnajúcej sa 14 dňom od dátumu prijatia vráteného balíka. Bez ohľadu na dôvod nebudú akceptované žiadne platby na dobierku.